logo_ieb_2013

Equivalècies dels certificats de coneixements de llengua catalanaInstitut d’Estudis Baleàrics (IEB)Pla de Formació (FOLC)2015

 • Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle de l’educació Infantil (CCI)
  • Llengua i cultura popular (LCP)
 • Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al segon cicle de l’educació Infantil i a l’educació Primària (CCIP)
  • Geografia (GEO)
  • Història i art (HIS)
  • Literatura (LIT)
  • Didàctica de la llengua catalana (DID)
 • Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament a l’educació Secundària (CCS)
  • Seminari per a Humanitats (SHU)
  • Seminari Tecnicocientífic (STC)
  • Seminari Juridicoadministratiu (SJA)
  • Seminari de Tractament de Llengües en el Currículum (STL)